Pakket gehaktbereidingen
Pakket gehaktbereidingen
  • Loze vink
  • Chipolata
  • Worst
  • Duroc burger
  • Burger natuur
  • Gehakt

Verkrijgbaar in pakketten van 10kg en 5kg